Các hình thức in trên gỗ

In lụa trên gỗ là công nghệ in mới lạ và đặc biệt. Do là kỹ thuật còn khá mới, nên nó vẫn còn đang được nghiên cứu và …