Mẫu giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền là gì? Giấy ủy quyền là một loại văn bản pháp lý được sử dụng để xác nhận việc người ủy quyền trao quyền  quyết định …