Tài liệu

Mẫu giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một loại văn bản pháp lý được sử dụng để xác nhận việc người ủy quyền trao quyền  quyết định cho người được ủy quyền. Sau khi ủy quyền, người được ủy quyền sẽ có thể quyết định được các công việc liên quan trong phạm vi được ủy quyền.

Việc ủy quyền có thể thực hiện đơn phương bởi người ủy quyền hoặc song phương khi có mặt đầy đủ người ủy quyền và người được ủy quyền. 

Giấy ủy quyền thường được sử dụng bởi ai?

mẫu giấy ủy quyền

Tin liên quan: Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Những mẫu giấy ủy quyền thường được sử dụng phổ biến từ các các nhân đến các tổ chức cơ quan, công ty đến doanh nghiệp…. Đây đều là những đối tượng có thể và thường xuyên sử dụng các mẫu giấy ủy quyền để ủy thác quyền hạn cho nhân viên, cán bộ, công chức để thực hiện giải quyết công việc trong các chuyến công tác, làm việc với đối tác, khách hàng mà không có cấp trên.

Các mẫu giấy ủy quyền thường có thời gian ủy quyền cụ thể. Khi hết thời gian được ủy quyền ghi trên từng mẫu giấy ủy quyền, các quyền hạn sẽ được thu hồi lại. Các các nhân, nhân viên, công chức sẽ không còn quyền quyết định các vấn đề ngoài phạm vi quyền hạn của mình.

Các mẫu giấy ủy quyền đòi hỏi người sử dụng chúng cung cấp rất nhiều thông tin để đảm bảo thông tin chính xác và hạn chế tối các trường hợp xấu có thể xảy ra. Bạn đọc có nhu cầu sử dụng các mẫu giấy ủy quyền có thể tải xuống tại đường link bên dưới

Tải mẫu giấy ủy quyền tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Goyd1ziEHdksbHTKAJd1uiYBr2qzaoXq/view?usp=sharing

Leave a Comment